3.8.2017

O nás

Informace o našich oddílech 

70. oddíl vlčat a světlušek * 70. oddíl skautů a skautek * SEBRANKA – roverský kmen

  Jsme oddíly Junáka – Českého skauta v Brně, patříme do 28. střediska Brána Brno. Formálně jsme od roku 2004 rozděleni na tři oddíly, ale sedmdesátka má jako taková tradici od roku 1990. Všechny tři oddíly spolu úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají.

Řadíme se mezi oddíly s křesťanskou výchovou – děti tak získávají povědomí o základních křesťanských principech a učí se žít ve vzájemné toleranci. Ačkoli spousta členů pochází z křesťanských rodin, chodí k nám i děti bez vyznání.

Pravidelně se každý týden setkáváme na schůzkách na faře na Pellicově ulici a přibližně jednou za tři týdny vyrážíme do bližšího i vzdálenějšího okolí Brna na výpravy do přírody. Na schůzkách i výpravách se děti učí v kolektivu poznávat přírodu, orientovat se v ní podle mapy, stavět stan, vázat uzly apod. Soutěží, poznávají svoje okolí a svoje schopnosti, hrají různé sportovní i motorické hry atd.

O jarních prázdninách pravidelně pořádáme zimní lyžařský výjezd a v létě stanový tábor, který je také vyvrcholením celoroční činnosti.

Všemi těmito činnostmi se snažíme přispět k celkovému rozvoji dovedností a osobnosti dětí, snažíme se je naučit žít v souladu s přírodou, ve vzájemné spolupráci a přátelství. Naše oddíly jsou koedukované, to znamená že výpravy a společné akce jsou pořádány dohromady pro kluky a holky. Každotýdenní schůzky mají kluci a holky zvlášť.

V současné době oddíl vlčat a světlušek čítá zhruba 25 dětí věkového složení 6 – 11 let, oddíl skautů a skautek 35 dětí věkového složení 12 – 15 let, oddíl roverů a rangers 20 členů od 15 let výš. Ke každému oddílu náleží vedení – oddílová rada 5 – 8 kvalifikovaných lidí ve věku 17 – 27 let.

Adresa klubovny:

Pellicova 6, 602 00 Brno

Fara ČCE, Brno 1

 


Copyright © 2017 70Bo