30.10.2017

Družina Panterů

Družina Panterů 2021/2022

Družinka Panterů

Naše družinka se snaží naše členy vést k síle, vědomostem a samostatnosti. Hry jsou zaměřeny na aktivní strategii, při které je nutná spolupráce, schopnost přemýšlet a fyzická odolnost.