70. oddíl Brno

Naše oddíly

Jít na ODDÍL SKAUTŮ A SKAUTEK

ODDÍL SKAUTŮ A SKAUTEK

Buď připraven!

ODDÍL SVĚTLUŠEK A VLČAT

Pamatuj!
Naší snahou nejlepší buď čin!

ROVERSKÝ KMEN SEBRANKA

Sloužím!

O oddílu

70. oddíl


- světlušek a vlčat
- skautů a skautek
- roverů a rangers

Jsme 70. brněnský oddíl Junáka - Českého skauta, patříme do 28. střediska Brána Brno. Formálně jsme od roku 2004 oddíly tři, ale Sedmdesátka jako taková má tradici od roku 1990. Všechny tři oddíly spolu úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají.

Řadíme se mezi oddíly s křesťanskou výchovou - děti tak získávají povědomí o základních křesťanských principech a učí se žít ve vzájemné toleranci. Ačkoli spousta členů pochází z křesťanských rodin, chodí k nám i děti bez vyznání.

Aktuality a informace

S námi zažiješ mnohá nezapomenutelná dobrodružství

Vedení oddílu

LUKÁŠ MAŇÁK

Divoch – Vůdce střediska
lukas.manak@volny.cz

DAVID NĚMEC

Dave – Vůdce oddílu světlušek a vlčat
777 042 472
david.n@skaut.cz

JAN SOCHA

Op – Vůdce oddílu skautů a skautek
jansocha@skaut.cz

ŠTĚPÁN PIKNA

Štěpán – Vůdce roverského kmene
732 660 943
stepan70@skaut.cz

Plán akcí

pro školní rok 2023/24