70. oddíl Brno

Naše oddíly

Jakože kde jsme a kam jdeme...
Jít do ODDÍL SVĚTLUŠEK A VLČAT

ODDÍL SVĚTLUŠEK A VLČAT

Pamatuj!
Naší snahou nejlepší buď čin!

Jít do ODDÍL SKAUTŮ A SKAUTEK

ODDÍL SKAUTŮ A SKAUTEK

Buď připraven!

Jít do ROVERSKÝ KMEN SEBRANKA

ROVERSKÝ KMEN SEBRANKA

Sloužím!

O oddílu

70. oddíl


- světlušek a vlčat
- skautů a skautek
- roverů a rangers

Jsme 70. brněnský oddíl Junáka - Českého skauta, patříme do 28. střediska Brána Brno. Formálně jsme od roku 2004 oddíly tři, ale Sedmdesátka jako taková má tradici od roku 1990. Všechny tři oddíly spolu úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají.

Řadíme se mezi oddíly s křesťanskou výchovou - děti tak získávají povědomí o základních křesťanských principech a učí se žít ve vzájemné toleranci. Ačkoli spousta členů pochází z křesťanských rodin, chodí k nám i děti bez vyznání.

Aktuality a informace

S námi zažiješ mnohá nezapomenutelná dobrodružství

Vedení oddílu

Ti tady tomu velí.

Lukáš Maňák

Divoch – Vůdce střediska
734 641 754
lukas.manak@volny.cz

JAN PIKNA

Hurvínek – Vůdce oddílu světlušek a vlčat
606 249 621
hurvinek@skaut.cz

SAMUEL BENIAK

Lemby – Vůdce oddílu skautů a skautek
733 543 539
samuel.beniak@educanet.cz

ŠTĚPÁN PIKNA

Štěpán – Vůdce roverského kmene
732 660 943
stepan70@skaut.cz

Na čem stavíme

poselství našich skautských zakladatelů

Kontaktujte nás

Máte-li dotaz, připomínku, přání, nebo něco jiného na srdci, napište nám