Plán akcí s&v na jaro

Milí přátelé, chtěli bychom vás pozvat na tyto akce, které budeme pořádat pro světlušky, vlčata a benjamínky do konce školního roku.

15.-22.2. Jarní prázdniny v Hostinném – podmínky účasti vám byly sděleny e-mailem

20.-22.3. Středisková víkendovka – akci podnikneme společně s oddíly z Líšně, Slatiny a Lelekovic

25.4. Ivančena – jednodenní výlet k mohyle Ivančena a účast na pietním aktu (pro starší jedince)

22.-24.5. Akce s rodiči – akce všech členů oddílu, jejich rodičů a dalších přátel oddílu

20.6. Gardenparty – zakončení školního roku

4.-18.7. Tábor vlčat a světlušek v Horní Čermné – tradiční tábor na našem tábořišti v Horní Čermné

Těšíme se na vás!