Za týden nás čeká další akce, a to přespávání v klubovně a skautská neděle. Přespávání se týká pouze skautů a skautek, skautská neděle pak všech, rodičů, skautů, skautek, vlčat i světlušek.

Info pro S&S

Sraz: 1.10. v 16:00 u kašny na Zelném trhu

S sebou: spacák, karimatka, skautský kroj, oblečení na přespání, sobotní večeře, buchty na nedělní snídani

Info pro S&V

Sraz: 2.10. v 9:45 před Červeným kostelem

S sebou: skautský kroj a šátek

Program skautské neděle

10:00 – zahájení bohoslužeb

11:00 – konec bohoslužeb, zahájení jarmarku

12:30 – oběd

Skautská neděle je tradiční akce pořádaná ve spolupráci našeho oddílu a evangelického sboru Brno I Českobratrské církve evangelické, na jehož faře máme klubovnu. Jedná se o společné bohoslužby, dobročinný jarmark a následně společný oběd. Bohoslužby proběhnou v Červeném kostele na Komenského náměstí, kde po skončení bohoslužeb bude příležitost na dobročinné jarmarku zakoupit domácí výrobky jako marmelády, sirupy, zavařeniny, rukodělné výrobky apod. Během jarmarku bude pro mladší děti (vlčata a světlušky) nachystaný program. Oběd bude podáván na Zelené faře, Opletalova 6, ve 12:30. Jídlo bude z restaurace Padagali, bude masová i vegetariánská varianta.

K obědu se přihlašujte do 28.9. na tomto odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9U7PECFYySPvL0zf4RiFLpmJdqKLw0pxIe7hijQV47RKBA/viewform?usp=sf_link

Kontakt: Markéta Kořínková (604 785 134, korinkova.marketka@seznam.cz), Barbora Popelářová (608 070 630, popelarova.barca@seznam.cz)