Rytířské klání

Na vědomost se dává, že 20. června, to jest 11. sobota po prvním úplňku jarním léta Páně 2015, uskuteční se během časných hodin odpoledních velké klání rytířů nejudatnějších, nejstatečnějších a nejodvážnějších země České! Bitva započne se hodiny půl čtvrté po odbití zvonu poledního katedrály Svatopetrské v Brně, to jest ve 14 hodin a 30 minut. Rytíř, kterýžto do vřavy bitevní zapojiti chtít se bude a panovníky České silou svou a oddaností potěšiti, je tímto vyzýván k úkonům následujícím:

  • na místo pravidelných svých výcviků každotýdenních, do rodové klubovny, dostaviti se v čas zvolený
  • na klání připraven býti duchem, též však pevnou obuví sportovní a oděvem určení téhož
  • chrabrostí srdce vybaviti a šátkem osobu svoji
  • dle libosti doplňky dobovými vzezření své upraviti
  • nápoje dostatek pro maličkost svoji míti
  • drobným chleba krajícem či stravou milejší při sobě uschovanou po klání hlad svůj zahubiti

Po zápolení udatném skupina celá jakožto bratří a sester spolek odebere se na hostinu mnohokráte již pořádanou v okolí nejbližším rodové klubovny, kde vítěze i poražené příbuzní jejich očekávati budou.

Více informací zde.

 

Leave a Reply