Skautská neděle 22.9.2013

Na již tradiční akci 70. oddílu a 1. brněnského sboru srdečně zveme děti, rodiče i všechny ostatní, kteří by měli zájem zúčastnit se celé neděle či jejích jednotlivých částí.

Program:
· 10:00 Skautská bohoslužba v Červeném kostele
· 11:30 Posezení u kávy/čaje na Zelené faře (Opletalova 6)
· 12:30 Společný oběd na faře
· 13:30 Hry pro světlušky, vlčata a všechny děti od 4 let (sraz před farou)
· 14:00 Povídání o pouti do Santiaga ve Španělsku pro skauty, skautky a rodiče (Saša Hauserová,
Marta Kučerová) (na faře)
· 15:30 Zakončení

S sebou:
· kroj (platí pro členy oddílu)
· peníze na oběd (předpokládaná cena jedné porce je 60 Kč)
· pokud je to ve Vašich možnostech, přineste prosím buchtu ke kávě/čaji, děkujeme!

Kontakt: Jana Tkadlečková (Janka) jana.tk@seznam.cz, 721 698 180

Leave a Reply