Středisková tělocvična pro světlušky, vlčata a benjamínky 24. 2. 2018

Sraz: v sobotu 24. 2. v 14:45 na České pod hodinami
Návrat: v 18:00 tamtéž
S sebou: sportovní oblečení, obuv vhodnou do tělocvičny, pití
Kontaktní osoba: Jana Maňáková (Janka): 721 698 180, jana.tk@seznam.cz