Sportem ku zdraví! Středisková tělocvična s/v 12. 1. 2013

Sraz: 12. 1., 8:10, Hlavní nádraží pod hodinama mezi zastávkami. Pojedeme trolejbusem č. 33 do Slatiny.

S sebou: 2x jízdenku na 15 minut/šalinkartu, obuv do tělocvičny s nečernící podrážkou, sportovní oblečení, pití a případně svačinku.

Návrat: 11:48 tamtéž.

Dotazy: Tomáš Doležel – Kewin (733114184, mail)

Těšíme se!

Leave a Reply