Střediskovka skautů a skautek

12. – 14. 4. ve Chlébském

Doplňující informace: skauti a skautky ze sedmdesátého oddílu nic neplatí, bude jim částka hrazena z členského pololetního příspěvku