Vánoční besídka 15. 12. 2017

Milé světlušky a vlčata, skautky a skauti, drazí roveři, vážení rodiče, vás všechny srdečně zveme na tradiční Vánoční besídku.

Téma letošního setkání jsou Skautské Vánoce. Ve zpracování družin uvidíte, jak můžou skauti využít času adventního a vánočního, budete mít možnost se občerstvit a pohovořit s přáteli v roverské kavárně a v neposlední řadě si budete moct společně zazpívat.

KDE? Letošní setkání proběhne v židenickém evangelickém kostele na Jílkové 74.

Letos je to mimořádně důležité přijít v kroji, protože budeme dělat celooddílovou fotku.

DÁRKOVÁNÍ

Máte možnost zúčastnit se společného dárkování, které bude fungovat na principu obdaruješ -> budeš obdarován. 

Připravíš a doneseš univerzální dárek -> Dostaneš lísteček  -> Za něj si o přestávce dárek vylosuješ

(Universální dárek – něco, o čem myslíš, že by potěšilo každého; při vstupu do kostela ho budeš moct vložit do společného koše)

Těšíme se na společné adventní setkání!

Kontaktní osoba: Alžběta Slámová (Sedmikráska), 773240175, sedmikraska@sedma.net; Anežka Rybáriková (Pady), 733765115