Zahajovací schůzka skautů a skautek 11.9.2017 16:00

Sraz: v 16:00 v klubovně na Opletalově ulici 6

Konec: v 18:00 tamtéž

S sebou: představu, kdy chci mívat schůzky, ideálně dvě varianty, ať se můžeme domluvit ve prospěch všech

Kontakt: Škebla – Magdaléna Maňáková 731566371