Tajemství pokroku – středisková akce pro světlušky, vlčata a benjaminky 11. 11. 2017

Sraz: 9:30 na České pod hodinami
Návrat: 14:30 tamtéž
S sebou:

  • 2 jízdenky na 15 min nebo šalinkartu
  • pití a svačinu

Kontaktní osoba: Jana Maňáková (Janka), jana.tk@seznam.cz, 721 698 180