Výlet po stopách lelků

Sraz

v sobotu 5.6. v 9:00 na hlavním nádraží (ve vestibulu)

Návrat

v sobotu v 15:45 na nádraží v Kr. Poli (pod mostem)

S sebou

jídlo a pití (min. 1,0 litru), oblečení dle počasí, pohodlnou obuv do přírody, pokrývku hlavy, psací potřeby, stezku, respirátor, jízdenky, antigenní nebo PCR test.

Jízdenky: má-li dítě šalinkartu na zóny 100+101, postačí 1 jízdenka – doplatek za 1 zónu (za 4 Kč), případně jízdenka na 60 min za 6 Kč.
Pokud šalinkartu nemáte, kupte si 2 jízdenky na 90 min (3 zóny, 6 Kč), které můžete použít i na cestu na/ze srazu.

Testy: Předpokládáme, že nás bude víc než 10, proto je potřeba prokázat bezinfekčnost dítěte pomocí antigenního testu ne staršího než 72 hodin, případně pomocí výsledku PCR testu ne staršího 7 dnů. Podrobné informace a výjimky naleznete zde.

Kontaktní osoba

Jan Pikna (Hurvínek) – hurvinek@skaut.cz, 606 249 621